Hlavné menu

Dnes je:

Piatok 24. 10. 2014
Počet návštev: 1393574

ZASTUPOVANIE (piatok, 24.10.2014)

 

DNES ZASTUPUJEME

trieda

poradie hodiny

hodina

zastupovaná hodina/vyučujúci

Doc. SIMOČKOVÁ VIERA

2.DVSB

2.DVSB

3.DVS

2.DVSA

2.DVSA

3.DVS

3.DVS

1.DVS

0.hod.

1.hod.

2.hod.

3.hod.

4. hod.

5.hod.

6.hod.

8. hod.

PEO

VOD

VOD

VOD

PEO

VOD

PLO

FAR

odpadá

odpadá

NEO – Mgr. Lacková – celá trieda

CHI - doc. MUDr. Výrostko

KNB – Mgr. Potočárová

odpadá

odpadá

odpadá

Mgr. BARTKO

Ľuboš

3.DVS

1.A

1.A

3.DVS

1.A

1.hod.

2.hod.

3.hod.

4.hod.

5.hod.

ANJ

ANJ

ANJ

ANJ

ANJ

odpadá

NEJ – PaedDr. Kudlovská – s 3. skup.

ANJ – Mgr. Melkovičová – s 3. skup.

EZS – Ing. Poleková

odpadá

PhDr. VRANAIOVÁ

Karolína

1.DVS

1.DVS

1.DVS

1.DVS

1.A

1.hod.

2.hod.

4.hod.

5.hod.

6.hod.

OSPc

OSPc

ANF

ANF

ANF

ANJ – Mgr. Melkovičová

INF – Mgr. Blahúsová

KOS – PhDr. Lengyelová, PhD.

KOP – PaedDr. Kudlovská

odpadá

PhDr. DOBROVSKÁ Mária

1.DVS

 

3.hod.

 

OSE

KNB – Mgr. Potočárová – celá trieda

PhDr. LAKATOŠOVÁ Eva

2.DVSB

5.hod.

PRP

KOS – PhDr. Lengyelová PhD. – celá trieda

PhDr. FILIPOVÁ Jana

2.A

2.A

2.DVSA

1.DVS

1.DVS

2hod.

3.hod.

5.hod.

6.hod.

7.hod.

ZOAc

ZOAc

KOS

OST

OST

ZOAc – PhDr. Olejárová – spolu s 2. skup.

ZOAc – PhDr. Olejárová – spolu s 2. skup.

KOP – PaedDr. Kudlovská

odpadá

odpadá

 

2. DVSB –     4.hod.: CHI - doc. MUDr. Výrostko

               

 

POZOR - zmena v rozvrhu

Milí študenti,

došlo k zmenám v rozvrhu 1.DVS. Pozrite si preto v záložke ROZVRHY nový rozvrh, ktorý bude platiť od 20.10.2014.

Za porozumenie ďakujeme...

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice
    Mäsiarska 25, 040 01 Košice
  • PhDr. Eva Lakatošová (riaditeľka školy): 055/729 86 68

    Mgr. Alena Seligová (ekonómka): 055/622 62 02

    zborovňa: 0944 453 011

    Martina Kasterková (vedúca školskej jedálne): 0911 400 452

Fotogaléria