Hlavné menu

Dnes je:

Sobota 23. 8. 2014

Informácie o stravovaní v školskej jedálni

Výdaj obedov:

12 : 00  - 14 :30 hod.

Odhlásenie a prihlásenie  sa na stravu:

 • Deň vopred do 8 :00
 • Pondelok - Piatok od 7 : 00 do 15 : 00 (telefonicky)
 • Pondelok - Nedeľa od 15 : 00 hod - len SMS

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne za daný mesiac najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci, a to bezhotovostne - trvalým príkazom , internet  banking na účet:  62938512/0200. Pri úhrade uviesť meno  žiaka, za ktorého je strava uhrádzaná.

 • Stravu môžete uhrádzať aj paušálne každý mesiac v sume od 25 € do 50 €
 • Vo výnimočných prípadoch je možné stravu uhradiť priamo u vedúcej ŠJ.
 • Po zaplatení dostane  žiak lístky na daný mesiac u vedúcej v ŠJ.

 

Stravné:     obed:   1,40 € 

  večera 0,80 € (len u ubytovaných v ŠI)

Kontakt na ŠJ: 0911 400 452             email : sjszssvalzbety@gmail.com

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná  náhrada neposkytuje.

 

Vedúca ŠJ: Dlugošová Mária, Kuchárky: Ružičková Agáta, Floreková Jolana, Pomocné kuchárky: Poštrková Mária, Kolodová Marcela

Počet návštev: 1297116

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice
  Mäsiarska 25, 040 01 Košice
 • PhDr. Eva Lakatošová (riaditeľka školy): 055/729 86 68

  Mgr. Alena Seligová (ekonómka): 055/622 62 02

  zborovňa: 0944 453 011

  Mária Dlugošová (vedúca školskej jedálne): 0911 400 452

Fotogaléria