• Zverejnené nové kritéria prijímacích konaní pre školský rok 2021/2022

     • Študijné a učebné odbory:
      PRAKTICKÁ SESTRA
      DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
      SANITÁR
      Viac informácií v záložke: O škole - Štúdium
      • Dištančné vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom našej web stránky edupage.
       Každý žiak je povinný:

       → riadiť sa aktuálnym rozvrhom,

       → pripravovať sa na vyučovanie z domu,

       → odovzdávať zadania podľa pokynov vyučujúcich.

       V prípade, že sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť dištančného vzdelávania, nahlási to triednemu učiteľovi.

       • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
      • Partneri

       • {#1508} 1
       • {#1508} 2
       • {#1508} 3
       • {#1508} 4
      • Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety v Košiciach

       Potrebné informácie nájdete na stránke: https://internat.wbl.sk/

      • Prihlásenie

      • Zvonenia

       Utorok 27. 7. 2021
      • Kalendár

        zatiaľ žiadne údaje
      • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje