• Radosť z prvej uniformy

     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
        • Literárna exkurzia do Kežmarku – 1.A – 21. 11. 2023

         Po stopách slovenskej histórie sa vydali žiaci z 1.A triedy. Evanjelické lýceum s lyceálnou knižnicou zaujalo nielen svojím obsahom vzácnych kníh, ale aj karcerom („väzením“ pre neposlušných žiakov). Školský poriadok žiakom prísne zakazoval prísť do školy neskoro, bez prípravy, fajčiť, chodiť do kaviarní alebo krčiem, kúpať sa alebo korčuľovať na rieke Poprad... Aj slávny básnik Hviezdoslav, vtedy ešte ako študent Pavol Országh, sa dostal do karcera, a to za to, že sa pobil s maďarským študentom, keď chránil slovenčinu. Ako nám s hrdosťou prezradila pani lektorka, Hviezdoslav bol najtalentovanejším maturantom v celej histórii lýcea.

        • Farský florbalový turnaj

         72 hodín pre Alžbetku

         V súvislosti s projektom 72 hodín pre Alžbetku náš duchovný otec Boris usporiadal Florbalový turnaj medzi strednými školami a farnosťami, dňa 18.11.2023 v telocvični na Ostrovského 1, SOŠ. Ďakujeme veľmi pekne žiakom našej školy, Petra Škrobianová 3.B, Viktória Dudášová 1.A, Christián Novotný 1.A, Dominik Márius Jakubov 1.A, za aktívnu účasť aj napriek tomu, že turnaj sa uskutočnil v sobotu a za prezentáciu našej školy.

        • "Adventný veniec 2023"

         Výzva

         O najkrajší Adventný veniec 2023

         Milí naši študenti,
         3.12.2023 je prvá adventná nedeľa, blíži sa čas príchodu nášho spasiteľa Ježiša Krista.
         Ten čas veľmi rýchlo letí, dovoľte mi preto osloviť Vás s výzvou urobiť najkrajší Adventný veniec 2023.
         Vaše nápadité, krásne a očarujúce vence prosím odovzdajte triednym učiteľom. Pri výrobe použite svoju fantáziu, tvorivosť a prírodné materiály. 1.12.2023 budú vence posvätené v oratóriu na 2.vyučovacej hodine.
         Prosíme dvoch zástupcov z každej triedy, ktorá má v daný deň vyučovanie v škole, aby sa zúčastnili posvätenia vencov. Víťazný Adventný veniec 2023 bude odmenený.

         Začína to práve teraz a termín "uzávierky" je 29.11.2023 do 16.00.

         S prianím pekného dňa
         PhDr. Bc. Jana Filipová
         riaditeľka školy

     • Partneri

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
     • Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety v Košiciach

      Potrebné informácie nájdete na stránke:

     • Záväzná prihláška: 

      Zavazna_prihlaska_na_Erasmus_.pdf

       

       MOBILITA POĽSKO „JELENIA GÓRA“


      Správa o realizácii projektu

      Projekt je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií študentov a učiteľov ošetrovateľstva v zapojených školách. Partnermi projektu sú: Vyššia a stredná zdravotnícka škola v Trutnove (Česká republika) a Krkonošská akadémia aplikovaných vied v Jelenej Góre (Poľsko). Cieľom projektu je získať prehľad o tom, ako sa vyučuje ošetrovateľstvo na školách v susedných krajinách, ako je organizovaná praktická príprava v nemocniciach  a ako sa líšia kompetencie ošetrovateľského personalu v týchto krajinách. V rámci ošetrovateľských postupov  sa porovnávali vybrané ošetrovateľské výkony: aplikácia intramuskulárnych a subcutánnych injekcií, odber venóznej krvi, cievkovanie, aplikácia klyzmy, meranie fyziologických funkcií, zavádzanie nasogastrickej sondy, preväz rany a zhotovovanie EKG záznamu. Žiaci sa zúčastnili na vyučovaní ošetrovateľských techník a mohli si pozrieť priestory a pomôcky používané na výučbu v jednotlivých krajinách. Zúčastnili sa praktického vyučovania v zdravotníckych zariadeniach, s ktorými jednotlivé školy v daných krajinách spolupracujú. Obohatením program boli exkurzie v sociálnych, zdravoníckych ale aj kúpeľných zariadeniach, s ktorými školy spolupracujú. Pridanou hodnotou bolo aj samotné vycestovanie do susedných krajín, spoznávanie kultúry, mentality, zvykov a  tiež špecifickosť jazykov v týchto štátoch. Výstupom projektu bude aj prezentácia skúseností žiakov a učiteľov na študentskej konfernecii v decembri 2023.

      PhDr. Eva Lakatošová

       

     • Prihlásenie

     • Zvonenia

      Piatok 1. 12. 2023
     • Fotogaléria

       zatiaľ žiadne údaje
     • Kontakty

      • Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
      • KONTAKTY: Zborovňa: → 0944 453 011 Vedúca školskej jedálne: Martina Kasterková → Telefón: 0911 400 452 Administratívny pracovník: Mgr. Jana Krajňáková Telefón: 0907 101 104 e-mail: szs.krajnakova@gmail.com Ekonómka školy: Mgr. Alena Seligová Telefón: 055/729 86 69 Hospodárka školy: Mgr. Dana Bérešová Telefón: 055/622 62 02
      • Mäsiarska 25, 040 01 Košice Košice Slovakia
      • 00618233
      • 2021142178
     • Prihlásenie